เท่าที่รู้คือว่า วันนี้มันไม่มีทางออกเลย วิธีรักษาสิวอักเสบ

เท่าที่รู้คือว่าวันนี้ไม่มีทงวออกเลย เราว่าทางออกของทางนี้คือ  เราจะต้องการพัฒนาสิ่งดี ๆ กว่านี้ให้ได้มากกว่านี้ เท่าที่รู้ก็เท่านะครับ จะบอกว่าคนเรานะครับ ต้องการอะไรไม่กี่อย่างหรอก เรารู้แล้ว ก็ต้องรักตัวเองให้มากครับ วิธีรักษาสิวอักเสบ