คุณคิดว่าแบบไหน รักษาสิวผด

คุณคิดว่าแบบไหน ผมได้หาวิธีต่าง ๆ มานานมากๆ เลย และหาวิธีต่าง ๆ เห่านี้มานนานพอสมควรเราว่าจะหาวิธีต่าง ๆ มากกว่านี้เราว่าจะหางินต่างได้ไหมอิอิ การที่คิว่าเราน่าจะหาเงินต่าง ๆ มาันมกากวานี้ ไหมอิอิ เราเองได้หาเงินีต่าง ๆ มากกว่านี้เ ลยรักษาสิวผด

สิง่ที่คิดว่าไว้ มันไม่เป็นอย่างที่คิด วิธีรักษาสิวอักเสบ

สิง่ที่คดิว่าไว้ อย่างที่ได้บอกว่าเพื่อน ๆ ครับ ผมอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวเองสักนิดนะครับ การที่ผมได้เกิดมาบนโลกใบนี้ ทำให้ผมเองได้เรียนรู้ว่าโลกใบนี้ นั้นทันทำให้ผมทั้งอ่อนแอ และไม่ต้องการต่อสู้กับอะไรเลย มันไม่มีจุดหมายเลยว่าตัวเองจะต้องการอะไร วิธีรักษาสิวอักเสบ ที่ผมหามาได้ มันไม่มีทางเลย จะผ่านมาได้เท่านี้ วิธีรักษาสิวอักเสบ

ทำตามนี้เลย รักษาสิวผด

ทำตามนี้เลย รักษาสิวผดที่ว่าอยากจะหายจากสิวจริงๆนะครับ อยากจะหายได้จริงๆเลยอิอิ ผมเองนะต้องการมาบอกว่าสิวหายได นะต้องการแบบไหนทำให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่ผมเองไม่ต้องอะไรมากกว่านี้เลย รักษาสิวผด