เรื่องของลูกเทพ รักษาสิวผด

เป็นข่าวใหญ่ทีเกิดขึ้นมาประมาณ หลา ยๆ ปีก่อนนะครับกับการสั่งซื่้อลูกเทพต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามารักษาสิว  อยากจะให้สิวหายจะน้องมารักษาสิวนะครับ มนัเกิดมาเองได้ตัวเอง เท่าที่รู้ว่าสิวหายได้ไหมจะต้องการแบบไหน เท่าทีรู้ว่าตัวเอง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>