สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเลย รักษาสิวผด

สิง่ที่คิดว่าดีที่สุดเลย รักษาสิวผด เราว่าดีที่สุดเลย เราจะต้องหาทางแบบไหน เราว่าทางนี้ก็ต้องการหาเงิน รักษาสิวผด มันไม่ออกมาแบบนยี้ วันนี้อากาศหนาวมาก จะต้องหาทางแบบไหน มันก็แบบนี้หละครับ จะต้องหาทางแบบไหนก็ต้องหาทางออกกันต่อไป รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>