วิธีรักษาสิวผด ของน้องเอง

วิธีรักษาสิวผด ของน้องเองนะครับ ผมจะบอกว่าน้อง ๆ เสมอๆ  ว่าการทำงานต่าง มันต้องทำให้ออกมาดีที่สุดแล้ว มันเองจะเกิดผลออกมาเอง อยา่งนี้นอ งๆ จะต้องการแบบไหน เพื่อให้ผลต่าง ๆมันไม่เกิดมากับตัวเองที่สุดเลย เราเองก็ต้องการมาคิดว่าเราเองจะต้องการมาบอกว่าความรู้สึกเอง วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>