ผมคิดว่าตัวของผมเองได้ทำถูกต้องแล้ว รักษาสิวอักเสบ

ผมคิดว่าตัวของผมเองได้ทำถูกต้องแล้ว ไม่ว่าผมจะต้องการอะไรหลาย ๆ คนก็ถามเข้ามาอย่างมากๆกเลย ว่าผมจะให้สิวของน้องหายได้ไหม มันก็เท่านี้จริง ๆ นะครับ จะหายได้ก็ต้องหาทางออกเพือทางนี้โดยจรงเลยครับ ผมเองคิดว่าเท่านี้จริ งๆ นะครับ รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>