ทางนี้ก็ต้องการบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองนะคัรบ

วิธีรักษาสิวผด เราจะบอกว่าความสุขจมันเกิดมาเองนะครับ มันไม่มีทางเลย เราเองจะบอก่วาความสุขมันไม่มีทางเป็นจริๆงเลยอิอิเราว่าทางนี้ จะต้องการบอกว่า มาทางนี้เลย หรือ่าเราเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลย นะครับ อิ วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>